Garantii

Ignatsi garantii kõikidele uutele kodudele!

Lähtudes Ignatsi väärtustest, hoolitseme oma klientide heaolu eest ka pärast uue kodu valmimist ning üleandmist.

Ignatsi tagab uue kodu muretu kasutamise. Sinu kodu sisustamiseks kasutatud materjalide ning seadmete hooldus- ning kasutusjuhendid anname üle koos uue kodu võtmetega.

Ehitustöödele kehtib 24 (kahekümne nelja) kuuline garantii alates ehitise kasutusloa väljastamisest.
Täpse ülevaate garantiiperioodide kehtivuse osas saab meie müügikonsultantidelt ning see on märgitud ka uue kodu müügidokumentidesse.