Lasteaiad - lastehoiud

Koolieelset ehk alusharidust annavad Tartu vallas Kõrveküla lasteaed Päikeseratas (http://www.korvela.edu.ee/), Lähte lasteaed (http://www.lahtelasteaed.edu.ee/) ja Kõrveküla lasteaia Päikeseratas juurde kuuluv Raadi lapsehoid (http://www.korvela.edu.ee/).
Tartu valla lasteaedade järjekord on oluliselt väiksem kui Tartu linna lasteaedades.

Kõik valla lasteaiad on kapitaalremoni läbinud ja heas seisukorras.

 

Raadi lapsehoid (asub Pärna alleel)

  • Raadi Lapsehoid on Kõrveküla lasteaia Päikeseratas allasutus ja selles pakutakse samu teenuseid, mida lasteaiaski.
  • Uus Kaupmehe tänava elanik, kes on ennast Tartu valda sisse kirjutanud, saab soovi ja võimaluse korral lapsehoiu koha.
  • Lapsehoid on avatud tööpäeviti 7:30 - 18:00
  • Lapsehoiu kuutasu on 32€.
  • Lapsehoius on kindel päevakava, kus on koht mängimisel, laulmisel, võimlemisel, õueskäimisel ja magamisel.

s_lasteaiadkaardil.jpg

  

 

Koolid

Põhiharidust annavad Tartu vallas kaks kooli: Kõrveküla Põhikool (www.korve.edu.ee/et) ja Lähte Ühisgümnaasium (lahte.edu.ee). Keskharidust saab omandada Lähte Ühisgümnaasiumis. Gümnaasiumi õppesuunad on meedia, tehnoloogia ja sport. Koolil on õpilaskodu, mis võimaldab vastu võtta õpilasi kogu Eestist.        

Laste omaalgatuslikud organisatsioonid ühendavad lapsi mitmesuguste tegevusvormide alusel. Näiteks tegutseb vallas Edukate Laste Organisatsioon (ELO), Kodutütred, GETA klubi ja Gaidid. Lisaks neile tegutsevad õpilasomavalitsused Kõrveküla Põhikoolis ja Lähte Ühisgümnaasiumis.

 

Kõikidele valla lastele on Kõrveküla Põhikoolis ja Lähte Ühisgümnaasiumis toitlustamine tasuta.

 

Kõik valla koolid on läbinud kapitaalremondi ja on väga heas seisukorras.

 

Lapsed võivad koolis ja lasteaias käia nii vallas kui linnas - sissekirjutus ei piira neid valikuid!

 s_koolidkaardil.jpg